Gebruiker aanmaken

De meeste gebruikers in MOO worden via het LAS aangemaakt. Hier worden de gegevens ingevuld. Het LAS synchroniseert met Basispoort, die de gegevens weer doorgeeft aan MOO. Vervolgens verschijnen ze in MOO met een Basispoortkoppeling. Dit is van belang als ze willen beschikken over de educatieve software. 
Indien dit niet het geval is kunnen onderstaande stappen worden doorlopen.

Gebruiker aanmaken

De ICT-Coördinator kan een leerling of nieuw personeel toevoegen. Dit gaat als volgt:
(Voor leerlingen geldt eigenlijk altijd dat ze via het LAS worden gekoppeld. Medewerkers die niet aan een groep zijn gekoppeld in het LAS, kunnen handmatig worden aangemaakt.)

 1. Ga naar Basishub.
 2. Zorg dat links Gebruikers is geselecteerd.
 3. Klik rechtsonder op de knop + Gebruiker toevoegen.
 4. Kies voor Leerling of Personeel.
 5. Leerling: Kies een leerjaar en plaats de leerling in de juiste groep.
  Personeel: Kies een primaire rol. (Werkt iemand als Leerkracht, OOP-er, IB-er enz)
 6. Vul de verschillende velden in dit venster in.
 7. Sla de gegevens op door op Opslaan te klikken.
 8. De gebruiker kan nu inloggen met de gebruikersnaam die is gegenereerd en met het standaard wachtwoord.

Gebruiker verwijderen

Ook bij het verwijderen van een gebruiker in MOO moet er onderscheid worden gemaakt tussen het feit of deze over een Basispoortkoppeling beschikt of niet.

Zonder Basispoortkoppeling

 1. Selecteer in Basishub in het linker menu Gebruikers
 2. Zoek het account in het gebruikersoverzicht en klik deze aan.
 3. Zie je de tekst: "Let op! Sommige velden zijn niet te wijzigen omdat een externe bron eigenaar is." dan heeft het account een koppeling met een externe bron, het account moet in de externe bron verwijderd worden. 
 4. Wanneer het account geen koppeling met een externe bron heeft zie in het gebruiker bewerken-scherm de knop Account verwijderen.
 5. Klik op deze knop om het account te verwijden.

Als je de gebruiker definitief wilt verwijderen, ga je naar Verwijderde gebruikers en vink je de gebruiker aan. Kies nu Definitief verwijderen.
Als de verwijderde gebruiker weer teruggehaald moet worden, kies je voor Herstellen

Met Basispoortkoppeling

 1. Verwijder de betreffende gebruiker uit het LAS.
 2. Het LAS zal deze gegevens net zoals bij het aanmaken van een gebruiker synchroniseren met Basispoort.
 3. Basispoort synchroniseert dit met Basishub.
 4. Het account wordt verplaatst naar Verwijderde Gebruikers, waar deze 90 dagen blijft staan voor deze definitief wordt verwijderd.

Gebruiker herstellen

N.B. Indien je gebruikt maakt van een Basispoort-koppeling, komen de gebruikersgegevens uit het LAS via Basispoort in MOO terecht. Gebruikers kunnen in dat geval dus ook niet via MOO worden verwijderd maar alleen via het LAS.

Als je een gebruiker handmatig verwijdert uit het systeem of een gebruiker wordt door Basispoort automatisch verwijderd, is deze nog niet permanent verwijderd uit het systeem. De gebruiker verdwijnt naar de “prullenbak” van Basishub en blijft daar nog enige tijd bewaard voordat deze definitief verwijderd wordt.

Om gebruikers te herstellen doorloop je onderstaande stappen.

 1. Selecteer Verwijderde gebruikers in het menu.
 2. Druk op de knop Herstellen.

De gegevens van de gebruiker worden nu hersteld.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.