Sommige velden zijn niet te wijzigen omdat een externe bron eigenaar is

Wanneer je een gebruiker wil bewerken, zal je bij de meeste gebruikers het volgende vermeld zien staan: Let op! Sommige velden zijn niet te wijzigen omdat een externe bron eigenaar is. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Gebruikers kunnen automatisch aangemaakt worden in Basishub door een koppeling met Basispoort. Ook is het mogelijk om Basishub te koppelen aan een HR-systeem en op deze manier automatisch gebruikers aan te laten maken. In deze gevallen noemen we Basispoort en het HR-systeem een externe bron. 

Gegevens die opgehaald worden uit een externe bron zijn niet in Basishub zelf te bewerken. Dat zou ook niet praktisch zijn, als je bijvoorbeeld een naam van een gebruiker in Basishub zou aanpassen, dan zou na de eerstvolgende synchronisatie met de externe bron de naam weer teruggezet worden. 

Gebruikersnaam
De gebruikersnaam van gebruikers is wel te bewerken in Basishub. Wanneer de gebruiker voor het eerst aangemaakt wordt, wordt op basis van een vooraf ingesteld gebruikersnaamformat bepaald wat de gebruikersnaam van een gebruiker wordt. Hierna wordt de gebruikersnaam niet meer beïnvloed door de externe bron. Wanneer de naam van een collega veranderd dan zal de gebruikersnaam dus niet automatisch aangepast worden.

Meerdere externe bronnen
Het is mogelijk dat er meerdere externe bronnen tegelijk aan Basishub gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld Basispoort en een HR-systeem. In dat geval is het HR-systeem leidend. Als de informatie in Basispoort en het HR-systeem niet overeenkomen gaan we er van uit dat de informatie in het HR-systeem correct is.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.