Gebruiker verwijderen

Wanneer een collega niet meer werkzaam is op een school of wanneer een leerling van school gaat wil je het account natuurlijk verwijderen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Gebruiker afkomstig uit externe bron

De meeste gebruikers in MOO Suite worden automatisch aangemaakt via een externe bron. Een externe bron kan het leerlingadministratiesysteem (LAS) of een HR-systeem zijn. Je kan controleren of een account aangemaakt is door een externe bron:

  • Open Basishub.
  • Zoek het account bij Gebruikers en klik op de naam van de gebruiker.
  • Wanneer de gebruiker afkomstig is uit een externe bron zie je de volgende melding:

Een gebruiker afkomstig uit een externe bron kan verwijderd worden door het account in het LAS en/of het HR-systeem te verwijderen bij de school.

Handmatig aangemaakte gebruiker

Wanneer de gebruiker handmatig aangemaakt is in Basishub, kan je het account wel in Basishub verwijderen:

  • Open Basishub.
  • Zoek het account bij Gebruikers en klik op de naam van de gebruiker.
  • Klik op de Account verwijderen knop.

Een gebruiker met een andere primaire locatie

Een gebruiker kan alleen op de primaire locatie van het account verwijderd worden. Wanneer je een gebruiker opent vanaf een andere locatie dan zal je hiervan een melding krijgen.

  • Open de scholenwisselaar door op je naam rechtsboven te klikken.
  • Open de MOO-omgeving die in de melding wordt genoemd.
  • Je kan nu de gebruiker verwijderen via de Account verwijderen knop.

Is het de bedoeling dat het account zelf blijft bestaan maar wil je het account alleen van een specifieke school verwijderen? Open dan Bovenschools beheer (nog niet beschikbaar in de nieuwe Basishub) en verwijder de locatie bij het account.

Accounts die verwijderd worden zullen naar verwijderde gebruikers worden verplaatst. Het account moet hier handmatig permanent verwijderd worden.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.