Rollen en scholen beheren

Als bovenschools ICT-coördinator kan je handmatig wijzigingen aanbrengen in de rollen en scholen van gebruikers. Zo zorg je ervoor dat iedereen toegang heeft tot de juiste locaties.


Het handmatig wijzigen van rollen en scholen is niet vaak nodig. In de meeste gevallen zullen gebruikers toegevoegd worden aan een bron-systeem zoals een leerlingadministratiesysteem (LAS) of een HR-systeem en daardoor automatisch op elke locatie een account krijgen met de juiste rechten. Wanneer een gebruiker handmatig toegevoegd wordt aan een school dan zal het account geen toegang hebben tot Basispoortsoftware op die school.

  • Zorg dat je bent aangemeld in MOO Suite bij een locatie waar de gebruiker die je wil wijzigen op dit moment al toegang heeft. Wissel indien nodig met de scholenkiezer van locatie.
  • Open Basishub en klik in het menu op Gebruikers.
  • Zoek de gebruiker en klik deze aan.
  • Bij de gebruikersgegevens zie je het tabblad Rollen en scholen beheren.

  • Wanneer je het tabblad Rollen en scholen beheren niet ziet heeft jouw account geen bovenschoolse ICT-rechten.

Je ziet nu de volgende onderdelen:


Primaire school

Dit is de primaire school van het account. In de meeste gevallen zal hier de naam van de stichting staan. De primaire school van het account bepaalt het wachtwoordbeleid en het domein van het account (het gedeelte van de gebruikersnaam achter het @-teken).


School om toe te voegen

Je kan handmatig scholen toevoegen aan een account. De gebruiker kan vervolgens in de scholenkiezer overschakelen naar deze locatie. Deze optie gebruik je alleen wanneer er voor dit account niet automatisch een account kan worden aangemaakt via een LAS-, Basispoort- en/of HR-koppeling.


Bovenschools ICT-coördinator

Een bovenschools ICT-coördinator kan deze rechten ook aan andere accounts toevoegen. Wanneer je dit vinkje aanzet zal het account ook ICT-coördinator worden op alle scholen waar deze toegang toe heeft.


School

Je ziet hier de lijst met scholen waar dit account toegang toe heeft.


Rol

Per school kan er een rol ingesteld worden op het account.


ICT-coördinator

Per school kan je instellen of een account ICT-coördinator is. Het is mogelijk dat dit vinkje niet klikbaar is. Dat kan de volgende redenen hebben:

  • Het account is Bovenschools ICT-coördinator en heeft hierdoor ICT-rechten op elke school.
  • Het account heeft een koppeling met Basispoort voor deze school en de ICT-rechten worden uit Basispoort geïmporteerd. De ICT-rechten zullen in Basispoort aangepast moeten worden.

Acties

Onder acties kan je een account verwijderen bij een locatie door op het prullenbakicoon te klikken. Het is mogelijk dat het icoon niet klikbaar is. Dat kan de volgende redenen hebben:

  • Het account heeft een koppeling met een externe bron zoals een LAS, Basispoort of een HR-systeem op deze locatie. Accounts met een koppeling met een externe bron zijn niet handmatig te verwijderen maar moeten eerst uit deze externe bron verwijderd worden.
  • Je probeert de primaire school van deze gebruiker te verwijderen. Wijzig de primaire school en probeer het opnieuw. Wanneer je het account in zijn geheel wil verwijderen dan doe je dit in het tabblad Gebruikersgegevens.
Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.