Verschillende groepstypes

Groepen bewerken doe je als ICT-coördinator in Basishub. Zo kan je zelf personeelsgroepen en projectgroepen aanmaken en hier leden aan toevoegen. Je kan tegels toewijzen aan een groep. Alle leden van een groep krijgen zo in één keer toegang tot deze tegels.

In Basishub kennen we de volgende typen groepen:

Primaire groepen
Personeelsgroepen
Projectgroepen

Primaire groepen
In bijna alle gevallen zullen de primaire groepen aangemaakt worden door een automatische koppeling met het leerlingadministratiesysteem (LAS). Als er een LAS-koppeling is dan voer je het beheer ook uit in het LAS. In sommige gevallen kan het handig zijn om handmatig in Basishub een primaire groep toe te voegen. Hou er wel rekening mee dat leerlingen en leerkrachten die vanuit een LAS geïmporteerd zijn niet aan een handmatig aangemaakte primaire groep toegevoegd kunnen worden. Alleen gebruikers die handmatig in Basishub zijn aangemaakt kunnen aan een handmatig aangemaakte primaire groep worden toegevoegd.  

Primaire groepen kunnen leerlingen en personeelsleden bevatten.


Personeelsgroepen
Personeelsgroepen worden altijd in Basishub beheerd. Je kan in de Schoolbibliotheek in Startportaal tegels aan een personeelsgroep toewijzen. Alle leden van de personeelsgroep krijgen zo toegang tot deze tegels. Ook kunnen personeelsgroepen worden doorgegeven aan Google en/of Microsoft 365.

Personeelsgroepen kunnen alleen personeelsleden bevatten.


Projectgroepen
Een projectgroep is een subgroep van leerlingen en leerkrachten. Projectgroepen kunnen uit het LAS geïmporteerd zijn of kunnen handmatig aangemaakt worden. ICT-coördinatoren kunnen projectgroepen aanmaken in Basishub. Leerkrachten kunnen ook zelf projectgroepen aanmaken. Zij doen dat in Startportaal onder Groepen. Je kan aan een projectgroep tegels toewijzen, je kan meekijken met projectgroepen in Schermcontrole en projectgroepen kunnen worden doorgegeven aan Google en/of Microsoft 365. 

Projectgroepen kunnen leerlingen en personeelsleden bevatten.

Is je vraag hiermee beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij de verzending van je feedback. Probeer het alsjeblieft later nog een keer.